HOME / Stomatologia zachowawcza / Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa Łódź Biniek Clinic Łódź

Dzięki tomografii komputerowej 3D otrzymujemy najdokładniejszy obraz radiologiczny. Badanie to pomaga lekarzowi w szybkiej i precyzyjnej diagnozie oraz pomaga wybrać najlepszą metodę leczenia stomatologicznego.

Prześwietlanie promieniami RTG w wielu z nas budzi obawy, zadajemy sobie pytanie, czy jest bezpieczne dla zdrowia? Tak! Jeśli badanie jest wykonywane za pomocą tak nowoczesnego sprzętu, jak w Biniek Clinic.

Dzięki nowoczesnemu aparatowi Xmind Trium True low dose dawka promienowania została zmniejszona o połowę w porównaniu do aparatów starszej generacji, co zapewnia wiarygodną ochronę radiologiczną pacjenta bez utraty jakości obrazu 3D.

Dlaczego tomografia to ważne badanie diagnostyczne w stomatologii?

W każdej dziedzinie medycyny, w tym i w stomatologii, prawidłowa diagnoza ma podstawowe znaczenie dla ustalenia właściwego procesu leczenia. Jednym z jej elementów w przypadku stomatologii są badania rtg. W tym celu niezbędne jest często wykonanie zlecanych przez lekarzy badań z zakresu radiologii: zdjęć zębowych, pantomograficznych i tomograficznych. Te ostatnie są najdokładniejszym rodzajem badania rtg, pokazującym w ujęciu 3D wszystkie struktury twarzoczaszki.

Badanie to pozwala w bezpieczny sposób planować leczenie, w szczególności tak zaawansowane, jak implantologiczne. Poprzez możliwość przeprowadzenia komputerowej symulacji zabiegu na ekranie monitora, tomografia komputerowa warunkuje bezpieczeństwo i precyzję przeprowadzanego zabiegu.

Jest niezwykle ważna w przypadku niektórych procesów chorobowych kości szczęk i żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz zatok szczękowych.

Tomografia jest badaniem wykorzystującym promienie rentgenowskie do obrazowania tkanek w trzech płaszczyznach

CBCT jest szybką i bezpieczną odmianą tomografii komputerowej stworzoną dla stomatologii. Skuteczność prowadzonego leczenia stomatologicznego oraz komfort pacjenta zależy w dużej mierze od dokładnej i trafnej diagnozy. Postawienie jej jest możliwe dzięki nowoczesnej tomografii komputerowej 3D. Informacje uzyskane podczas tego badania mają ogromne znaczenie przy planowaniu zabiegów i określaniu potencjalnego ryzyka, wyborze najbardziej optymalnej metody leczenia. To dokładne badanie, które daje pełny, trójwymiarowy obraz tkanek miękkich oraz kości pacjenta, co przekłada się na wiedzę między innymi o tym, jak przebiegło dotychczasowe leczenie, jaka jest ilość i rozmieszczenie kanałów zębowych, nerwów, naczyń, korzeni zębów, czy też, jaki jest układ kostny twarzoczaszki.

Tomografia zębów CBCT sprawdza się podczas diagnozowania i leczenia endodontycznego.

Na zdjęciach punktowych nie ma możliwości obejrzenia struktury zęba i kości w projekcji przestrzennej. Obraz jest płaski, jednopłaszczyznowy. Wiele informacji jest niewystarczających, przysłoniętych przez nakładające się na siebie elementy Tomografia doskonale uwidacznia wszystkie struktury zębowe i kostne. W związku z tym, mamy możliwość obejrzeć ząb w animacji komputerowej z każdej strony. Zaglądamy do jego wnętrza dzięki przekrojom warstwowym. Jesteśmy w stanie znaleźć wszystkie nieprawidłowości i zaburzenia zarówno w jego wnętrzu, jak i w tkankach otaczających. Tomografia stożkowa CBCT pomaga ustalić ilość kanałów, ich przebieg, zakrzywienia, anomalie anatomiczne. Uwidacznia również zmiany zapalne w okolicy wierzchołkowej korzeni zębów ich lokalizację oraz zasięg, umożliwia odnalezienie dodatkowych kanałów zęba, ewentualnych złamań, pęknięć czy perforacji.

Tomografia stożkowa CBCT wykorzystywana jest w planowaniu leczenia protetycznego i implantologicznego.

Dzięki niej możemy ocenić jakość oraz gęstość kości. Dobór implantu, jego długość i szerokość jest przeprowadzany na podstawie analizy zdjęcia CBCT. Dzięki tomografii lekarz może wybrać dogodne miejsce wprowadzenia wszczepu oraz ustalić kąt, pod którym implant zęba ma być później wkręcany. Przed implantacją można ocenić postęp wykonanych zabiegów augmentacji kości, a także zaplanować implantację (wirtualny wybór typu i rozmiaru implantu oraz jego wirtualne wkręcenie) i stworzyć szablony do wprowadzenia wszczepów śródkostnych.

Tomografia CBCT jest zdjęciem warstwowym 3D o najmniejszym promieniowaniu. Dlatego tez dawka potrzebna do wykonania tego zdjęcia nie jest wysoka i wynosi ok. 5 -19 µSv, czyli praktycznie tyle samo co zdjęcia panoramicznego. Oczywiście zależy ona od rodzaju aparatu rentgenowskiego, którym to zdjęcie wykonujemy.
Aparaty cyfrowe CBCT cały czas ewoluują i w kolejnych ich generacjach otrzymujemy coraz lepszy obraz przy jednoczesnej redukcji dawki. Badania obrazowe 3D w stomatologii są również niezbędne w trudnych przypadkach chirurgicznych, zwłaszcza przed zabiegami operacyjnego usuwania zębów zatrzymanych. W przypadku dolnych zębów mądrości daje szczególnie istotne informacje na temat budowy i topografii ich korzeni w stosunku do kanału żuchwy, w przypadku górnych – ich położenia względem zachyłka zębodołowego zatoki szczękowej, ale także względem korzeni zębów trzonowych. W przypadku urazów części twarzowej czaszki i żuchwy możliwe jest także odnalezienie nawet małych pęknięć i złamań.

Dlaczego warto wykonywać badania 3D w Biniek Clinic?

Stosowanie badań obrazowych 3D zapewnia pacjentom doskonałą diagnostykę. Umożliwia lekarzom dokładne przygotowanie siebie i pacjenta do przeprowadzenia nawet skomplikowanych zabiegów w sposób jak najbezpieczniejszy. Dzięki temu zmniejszeniu ulega ilość powikłań oraz urazów jatrogennych.

Często może także zaoszczędzić pracy stomatologowi i przewlekłego leczenia pacjentom w przypadku przedłużającego się leczenia endodontycznego zęba, który w rzeczywistości jest uszkodzony - np. doszło do złamania lub pęknięcia, które pozostaje niewidoczne na zdjęciu wewnątrz ustnym czy pantomograficznym.

Zalety tomografii 3D:

  • nowa jakość w diagnostyce RTG
  • niska dawka promieniowania
  • funkcja planowania zabiegów implantologicznych
  • możliwość wybrania danego obszaru do prześwietlenia, szczęki lub żuchwy lub całej twarzoczaszki
  • szybkość wykonania zdjęcia

W naszej klinice z powodzeniem wykorzystujemy tomografię 3D, która pozwala nam planować zabiegi stomatologiczne. Precyzyjny wynik jest dla specjalisty kluczowym w postawieniu trafnej diagnozy. Ponadto można ustalić, w jaki sposób przeprowadzić dany zabieg stomatologiczny, aby wykluczyć ryzyko niepowodzenia i komplikacji.

Zdjęcia Pantomograficzne

Zdjęcie pantomograficzne zwane również pantomogramem lub ortopantomogramem (w skrócie OPG) jest to zdjęcie rentgenowskie dające panoramiczny obraz kości szczęki i żuchwy, wszystkich zębów, a także stawów skroniowo żuchwowych i zatok szczękowych.

Wskazania do wykonania zdjęcia pantomograficznego

1. Choroby zębów i przyzębia

Próchnica-możliwe jest wykrycie ubytków próchnicowych niewidocznych w badaniu wewnątrzustnym np. w punktach stycznych zębów lub pod starymi wypełnieniami czy koronami protetycznymi.
Choroby przyzębia (paradontoza) -zdjęcie uwidacznia postęp zaniku kości towarzyszący temu schorzeniu oraz płaszczyzny zaniku.
Problemy endodontyczne - zdjęcie obrazuje korzenie wszystkich zębów, dzięki czemu stomatolog jest w stanie wykryć wszystkie nieprawidłowości związane z leczeniem kanałowym lub jego brakiem, np.: zmiany okołowierzchołkowe, torbiele, niedopełnione kanały, złamane narzędzia kanałowe.

2. Ekstrakcje zębów

Pantomogram pokazuje kształt oraz rozmieszczenie korzeni zębów, ich położenie w stosunku do zębów sąsiednich oraz innych struktur anatomicznych. Jest bardzo przydatne przy usuwaniu zębów mądrości (ósemek) tych wyrzniętych, jak i całkowicie zatrzymanych.

3. Leczenie implantologiczne

Pantomogram jest podstawowym zdjęciem rentgenowskim obok tomografii komputerowej przed wykonaniem zabiegu implantacji. Pomaga wstępnie zaplanować zabieg, dobrać odpowiedni implant i ocenić warunki anatomiczne dla przyszłej odbudowy protetycznej.

4. Leczenie ortodontyczne

Pozwala ustalić położenie zawiązków zębów jeszcze nie wyrzniętych, zaplanować przyszłe leczenie ortodontyczne.

5. Urazy zębów i twarzoczaszki

Zdjęcie pantomograficzne jest pomocne przy ocenie złamań korzeni zębów, złamań żuchwy i innych urazów w obrębie kości szczęk.

Zdjęcie pantomograficzne jest wykorzystywane w celu wykrycia ukrytych ognisk infekcji w jamie ustnej, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych.

Tylko na podstawie pełnego wywiadu i badania stomatologicznego oraz po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego stomatolog może wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do takiego zabiegu.

Jak przygotować się do wykonania zdjęcia?

Wykonanie zdjęcia pantomograficznego niewymaga specjalnego przygotowania i można je wykonać od razu (za okazaniem skierowania). Jedynym istotnym zaleceniem jest zdjęcie wszelkich metalowych przedmiotów, takich jak okulary czy biżuteria oraz założenie kamizelki chroniącej resztę ciała przed promieniami rentgenowskimi.

Jak duża jest dawka promieniowania przyjęta podczas badania?

Dawka emitowana podczas badania jest w przybliżeniu równa 2-3 dniowej dawce promieniowania przyjętej z otaczającego nas środowiska.

Czy zdjęcie pantomograficzne można wykonać u pacjentki w ciąży?

W okresie ciąży można wykonywać stomatologiczne zdjęcia RTG tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne.

Jak często należy kontrolować stan uzębienia za pomocą zdjęcia pantomograficznego?

O konieczności wykonania zdjęcia, zawsze decyduje lekarz stomatolog po wykonaniu badania wewnątrzustnego. Na częstotliwość powtarzania badania ma wpływ stan jamy ustnej oraz ogólny stan zdrowia i jest to parametr ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta.

Powrót

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach zbierania statystyk odwiedzin.

X
X